บริการ Global MailDHL Service Point Pattaya | Siam Parcel Service Company Limited

บริการไปรษณีย์ย่อย (DHL Global Mail) สำหรับของชิ้นเล็กหรือของที่มีน้ำหนักเบา เพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (SME, E-Commerce) ซึ่งช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายขึ้นมาก ถ้าหากว่าผู้ประกอบการไม่ต้องการส่งแบบเร่งด่วน DHL GOLBAL MAIL จะเป็นทางเลือกอีกทางสำหรับท่าน ระยะเวลาในการจัดส่งถึงปลายทาง 7-21 วันทำการ

บริการ Global Mail

• เป็นทางเลือกในการขนส่งแบบธรรมดาทั่วไป
• รับจดหมายโดยพนักงาน ดีเอชแอลที่คุณวางใจ
• พัสดุทุกตัวจะได้รับการคัดแยกและประทับตรา ณ ที่ทำการไปรษณีย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง
• ติดตามสถานะสินค้าได้จนกว่าจดหมายดังกล่าวจะเข้าสู่เครือข่ายไปรษณีย์

เงื่อนไขในการส่ง

• การส่งของทาง GLOBAL MAIL น้ำหนักของที่ส่งต้องห้ามเกิน 2 กิโลกรัม
• ถ้าพัสดุของลูกค้าเป็นกล่องใหญ่ ทางเรามีสูตรคำนวณในการส่งคือ

การส่ง GLOBAL MAIL มีอยู่ 2 ประเภทบริการ Global Mail การส่ง GLOBAL MAIL มีอยู่ 2 ประเภท


1. ส่งแบบลงทะเบียน (REGISTER)
ค่าลงทะเบียน 70 บาท ต่อชิ้น


2. ไม่ลงทะเบียน (NON REGISTER)

ขั้นตอนการดำเนินงานการส่ง (PROCESS OF GLOBAL MAIL) บริการ Global Mail ขั้นตอนการดำเนินงานการส่ง (PROCESS OF GLOBAL MAIL)

วิธีการแพ็คพัสดุ (PACKING PACKET) บริการ Global Mail วิธีการแพ็คพัสดุ (PACKING PACKET)


1. ลูกค้าต้องทำการแพ็คสินค้าที่ต้องการนำส่งให้เรียบร้อย
Step 1.
- Prepare products by using Envelop or Box
- Attached consignee address
- Attached CN-22 (Green Sticker, provided by DHL)


2. ติดชื่อ ผู้ส่ง-ผู้รับ ที่กล่องหรือซอง พัสดุ
Step 2.
- Put all shipments into the big box


3. ติด CN22 พร้อมกรอกข้อมูลสินค้า และ มูลค่าสินค้าให้ถูกต้อง
Step 3.

สูตรคำนวณในการส่งบริการ Global Mail | สูตรคำนวณในการส่งความกว้าง+ความยาว+ความสูง = ค่ารวมต้องไม่เกิน 90
(ถ้าพัสดุมีค่ารวมจากการวัดไซต์เกิน 90 ไม่สามารถส่งทาง GLOBAL MAILได้)

สินค้าต้องห้ามบริการ Global Mail | สินค้าต้องห้าม

กระบวนการ การเคลมสินค้า บริการ Global Mail กระบวนการ การเคลมสินค้า

ในกรณี สินค้าไม่ถึงผู้รับหรือเกิดการสูญหายเราจะทำหน้าที่ในการเปิดเคลมสินค้าของท่านภายใน 2- 3 เดือน ท่านจะได้รับเงินคืนจากการเคลมสินค้าสูงสุดไม่เกิน 40 USD หรือตาม จำนวนเงินที่ท่านใส่ลงไปใน INVOICE

- Max. liability USD 40
- Fill in Enquiry From (Excel format) after posting date 14 days
- Send email to bkkglobalmailhelpdesk@dhl.com
- Lead time to feedback 2-3 months

Scroll To Top