ศุลกากร ความปลอดภัย และประกันภัยDHL Service Point Pattaya | ศุลกากร ความปลอดภัย และประกันภัย

ศุลกากรDHL Service Point Pattaya | ศุลกากร

ศุลกากร

ด้วยเครือข่ายบริการตัวแทนออกของที่เหนือกว่าใคร ทำให้เราเข้าใจถึงความยากลำบากของการค้าข้ามพรมแดนได้ดีกว่าทุกคน.ด้วยประสิทธิภาพยิ่งของการให้บริการเป็นตัวแทนออกของ การดำเนินพิธีการศุลกากร และการทำงานร่วมกับศุลกากร เราจึงสามารถตัดความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินพิธีการศุลการกรออกได้ และนอกเหนือจากความพยายามในการจัดการเคลื่อนย้ายสินค้าของคุณระหว่างประเทศให้เป็นไปโดยราบรื่น เรายังรับประกันความปลอดภัยในการขนส่งและมอบการประกันภัยเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเหนือความคาดหมาย

ใบขนสินค้าขาออก | จัดเตรียมใบศุลกากรเพื่อดำเนินการส่งสินค้าออก

บริการหนังสืออนุญาต | อำนวยความสะดวกในการยื่นขอหนังสืออนุญาตพิเศษต่างๆ

บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีศุลกากรและการค้า | ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีศุลกากรของเราจะช่วยพัฒนาระบบซัพพลายเชนของคุณ เพื่อให้การดำเนินพิธีการศุลกากรเป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้น มีการชำระภาษีอย่างเหมาะสม ชี้แนะประเด็นที่มีความเสี่ยง ตลอดจน การควบคุมดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎระเบียบด้านศุลกากร

ความปลอดภัยสำหรับการขนส่งสินค้าDHL Service Point Pattaya | ความปลอดภัยสำหรับการขนส่งสินค้า

ความปลอดภัยสำหรับการขนส่งสินค้า

หนึ่งในความพยายามของเราคือการสร้างระบบความปลอดภัยให้ได้ผลจริง ดีเอชแอลเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทั่วโลกเจ้าแรกที่มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยอยู่ในองค์กรและเป็นรายแรกที่ได้รับใบรับรองด้านระบบป้องกันภัยการก่อการร้ายจากการค้าระหว่างประเทศจากสำนักงานศุลกากรและปกป้องพรมแดนของสหรัฐอเมริกา (C-TPAT) และในหลายโครงการของเราก็ได้รับการรับรอง “ความเป็นเลิศ” ของการใช้ระบบ C-TPAT จากหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน

เราบริหารระบบความปลอดภัยสำหรับการขนส่งสินค้าผ่านห้องสำหรับการรายงานสถานการณ์ทั่วโลกและในสถานที่ตั้งที่มีความปลอดภัยสูงกว่า 100 แห่ง ซึ่งมากกว่าบริษัททั้งหมดในอุตสาหกรรมการขนส่งและลอจิสติกส์ ส่งผลให้สถานที่เหล่านี้ได้รับประโยชน์จากการสื่อสารโต้ตอบแบบทันทีกับหน่วยงานกำกับดูแลกฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศ อีกทั้งยังมีการใช้การประเมินความเสี่ยงแบบที่ใหม่และดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าทรัพย์สินของคุณได้รับการปกป้อง

การประกันภัยDHL Service Point Pattaya | การประกันภัย

สินค้าของคุณได้รับความคุ้มครองเต็มจำนวนแล้วหรือไม่?

หากมีเหตุไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นต่อสินค้าของคุณในระหว่างการขนส่ง การชดเชยค่าสินไหมทดแทนก็จะเป็นไปตาม " ความรับผิดชอบอันจำกัด "

เรามีความรู้ความเข้าใจในสินค้าของลูกค้าเป็นอย่างดี จึงสามารถนำเสนอบริการรับประกันความปลอดภัยของสินค้าที่ไม่ซับซ้อนเเละดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

รูปแบบการรับประกัน | รูปแบบการรับประกันออกเเบบโดยหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้่านการรับประกันความปลอดภัยสินค้าของเรา

นำเสนออัตราเบี้ยประกันภัย | นำเสนออัตราเบี้ยประกันภัยที่ย่อมเยา ไม่มีการกำหนดอัตราความคุ้มครองขั้นต่ำหรือคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

รวบรวมค่าบริการขนส่งสินค้า | รวบรวมค่าบริการขนส่งสินค้าและเบี้ยประกันภัยไว้ในใบแจ้งหนี้เดียว

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบต่อจะเป็นไปตามน้ำหนักหรือจำนวนหีบห่อของสินค้า ซึ่งมักจะมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าทางการค้าของสินค้านั้นๆ มาก

ประเภทบริการของเรา

DHL INSURANCE มอบความคุ้มครองแก่สินค้าจากความสูญเสียเเละความเสียหาย อันเกิดจากปัจจัยภายนอก ด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่า โดยมีประเภทการรับประกันความปลอดภัยของสินค้าที่หลากหลาย ดังนี้

ให้ความคุ้มครองรายชิปเม้นต์ตามที่ระบุ

การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนDHL Service Point Pattaya | การพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

เราพร้อมมอบบริการรับประกันความปลอดภัยของสินค้าที่ดีเยี่ยม ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรด้านการบริการเรื่องเคลมชั้นนำระดับโลกของเรา

• เรากำหนดระยะเวลาการดำเนินการเเละเเจ้งผลการพิจารณาต่อรายการร้องเรียนของลูกค้า (Claim) ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน ซึ่งรวดเร็วกว่าผู้ให้บริการทั่วไป
• มีตัวเเบบเอกสารต่างๆ ครบครัน สำหรับการดำเนินการกับรายการร้องเรียนของลูกค้า
• รายการร้องเรียนของลูกค้าจะได้รับ
• การดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่สื่อสารกับลูกค้าด้วยภาษาท้องถิ่น และดำเนินการด้วยสกุลเงินท้องถิ่น

Scroll To Top