ข้อตกลง และ เงื่อนไขค่าบริการDHL Service Point Pattaya | ข้อตกลง และ เงื่อนไขค่าบริการ

• สินค้าที่จะนำส่งทุกชนิด ต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ก่อนการส่งทุกครั้ง
• ในการส่งสินค้า จำเป็นต้องใช้ก๊อบปี้พาสปอร์ตของผู้ส่งทุกครั้ง
• หากท่านต้องการส่งสินค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น สิ่งของที่มีมูลค่าสูง หรือสิ่งของ ที่แตกหักหรือชำรุดง่าย ท่านสามารถทำประกันเพิ่มเติมได้ โดยซื้อเพิ่มในมูลค่า 2% ของราคาสินค้าจริง หรือขั้นต่ำ 482 บาท
• หากเกิดค่าภาษีที่ประเทศผู้รับปลายทาง ผู้รับปลายทางจะต้องเป็นผู้เสียภาษีขาเข้านั้นเอง โดยพัสดุจะต้องผ่านการตรวจเช็ค ซึ่งจะเป็นแบบการสุ่มตรวจโดยศุลกากรของประเทศปลายทาง อัตราภาษีที่จะถูกเรียกเก็บขึ้นอยู่กับอัตราค่าภาษีขาเข้าของแต่ละประเทศ
• เมื่อลูกค้าส่งพัสดุประเภท เสื้อผ้า, สิ่งที่ทำขึ้นมาจากผ้าทุกชนิดเกิน 5 กิโลกรัมไปยังประเทศ ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, ลักเซมเบิร์ก และ หมู่เกาะคานารี จำเป็นต้องทำ CO FORM (CERTIFICATES OF ORIGIN)
• ค่าบริการส่งออกของทางเรา รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ น้ำมันเชื้อเพลิงทางอากาศเรียบร้อยแล้ว
• หากพื้นที่ปลายทาง ที่ลูกค้าส่งเอกสาร หรือ พัสดุ ไปนั้น อยู่นอกเหนือเขตพื้นที่บริการของ DHL (REMOTE AREA) จะมีการชาร์ต ค่าบริการเพิ่ม โปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่
• หากสินค้าที่มีขนาดเกิน คือด้านใดด้านหนึ่งเกิน 120 ซม. คิดค่าบริการเพิ่มโปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่
• หากสินค้าที่หนักเกิน 70 กิโลกรัม/กล่อง คิดค่าบริการเพิ่ม โปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

Scroll To Top