วิธีการส่งออกให้ได้ราคาถูกDHL Service Point Pattaya | วิธีการส่งออกให้ได้ราคาถูก

1. การคิดค่าขนส่งจะเปรียบเทียบระหว่างน้ำหนักจริงและปริมาตรของกล่อง แล้วยึดค่าที่มากกว่านำมาคิดเป็นค่าขนส่ง

วิธีการคำนวณปริมาตรของกล่องคือ

น้ำหนักตามปริมาตรสามารถคำนวณได้จาก | กว้าง x ยาว x สูง (เซนติเมตร) ÷ 5000 = ปริมาตรของกล่อง (กิโลกรัม)

สูตรคำนวณวิธีการส่งออกให้ได้ราคาถูก | น้ำหนักตามปริมาตรสามารถคำนวณได้จาก

(กว้าง x ยาว x สูง (เซนติเมตร))÷5000 = ผลลัทธ์ น้ำหนักปริมาตร (กิโลกรัม) 

2. จากนั้นจึงนำมาเปรียบเทียบกับน้ำหนักจริง ยกตัวอย่างเช่น

ถ้าหากปริมาตรเท่ากับ 1.5 กิโลกรัม | แต่น้ำหนักจริงเท่ากับ 5 กิโลกรัม จะใช้น้ำหนักจริงในการคิดค่าขนส่ง

ถ้าหากปริมาตรเท่ากับ 5 กิโลกรัม | แต่น้ำหนักจริงเท่ากับ 1.5 กิโลกรัม จะใช้ปริมาตรในการคิดค่าขนส่ง

ดังนั้นการแพ็คสินค้าทุกครั้ง ลูกค้าจะต้องคำนึงถึงขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่จะนำส่ง เพราะจะมีผลต่อการคิดราคาค่าส่งออกด้วย

Scroll To Top