บริการส่งออกด่วน ภาคตะวันออก (ชลบุรี)DHL Service Point Pattaya | บริการส่งออกด่วน ภาคตะวันออก | ในการบริการเขตพื้นที่ส่งออกด่วน (ชลบุรี)

Siam Parcel Service" เป็นตัวแทนของ DHL อย่างเป็นทางการ สาขาแรกและสาขาเดียวในเมืองพัทยา ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ในภาคตะวันออก "ผู้นำ... ในการพัฒนาระบบส่งด่วน express มากว่า 10 ปี

 

Siam Parcel Service

ผู้ให้บริการขนส่งด่วนระหว่างประเทศทั่วทุกมุมโลก เราเพียบพร้อมด้วยบริการ ที่ดีที่สุดเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ อย่างที่ไม่เคยมีใครทามาก่อน

ฟรี!!! บริการรับของถึงหน้าบ้าน

ตลอดระยะเวลาทาการ ส่งมอบถึงมือผู้รับปลายทางอย่างปลอดภัย (Door to Door Service)

แพ๊คสินค้าที่เปราะบางหรืออาจแตกหักง่าย

โดย ใช้ลังไม้พิเศษป้องกันและลดการกระแทก

แนะนาและช่วยจัดเตรียมเอกสาร

Invoice หรือเอกสารที่ใช้เฉพาะตัวสินค้า ทำให้ชิปเมนท์ทุกรายการผ่านขั้นตอนศุลกากรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ติดตามสถานะการนาส่งแบบ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง

ผ่านทางเว็บไซต์และศูนย์บริการ Contact Center ทุกประเทศทั่วโลก

คุ้มค่าคุ้มราคา

ตอบสนองทุกความต้องการ

บริการส่งออกด่วน ภาคตะวันออก (ระยอง)DHL Service Point Pattaya | บริการส่งออกด่วน ภาคตะวันออก | ในการบริการเขตพื้นที่ส่งออกด่วน (ระยอง)

Siam Parcel Service" เป็นตัวแทนของ DHL อย่างเป็นทางการ สาขาแรกและสาขาเดียวในเมืองพัทยา ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ในภาคตะวันออก "ผู้นำ... ในการพัฒนาระบบส่งด่วน express มากว่า 10 ปี

 

Siam Parcel Service

ผู้ให้บริการขนส่งด่วนระหว่างประเทศทั่วทุกมุมโลก เราเพียบพร้อมด้วยบริการ ที่ดีที่สุดเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ อย่างที่ไม่เคยมีใครทามาก่อน

ฟรี!!! บริการรับของถึงหน้าบ้าน

ตลอดระยะเวลาทาการ ส่งมอบถึงมือผู้รับปลายทางอย่างปลอดภัย (Door to Door Service)

แพ๊คสินค้าที่เปราะบางหรืออาจแตกหักง่าย

โดย ใช้ลังไม้พิเศษป้องกันและลดการกระแทก

แนะนาและช่วยจัดเตรียมเอกสาร

Invoice หรือเอกสารที่ใช้เฉพาะตัวสินค้า ทำให้ชิปเมนท์ทุกรายการผ่านขั้นตอนศุลกากรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ติดตามสถานะการนาส่งแบบ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง

ผ่านทางเว็บไซต์และศูนย์บริการ Contact Center ทุกประเทศทั่วโลก

คุ้มค่าคุ้มราคา

ตอบสนองทุกความต้องการ

บริการส่งออกด่วน ภาคตะวันออก (จันทบุรี)DHL Service Point Pattaya | บริการส่งออกด่วน ภาคตะวันออก | ในการบริการเขตพื้นที่ส่งออกด่วน (จันทบุรี)

Siam Parcel Service" เป็นตัวแทนของ DHL อย่างเป็นทางการ สาขาแรกและสาขาเดียวในเมืองพัทยา ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ในภาคตะวันออก "ผู้นำ... ในการพัฒนาระบบส่งด่วน express มากว่า 10 ปี

 

Siam Parcel Service

ผู้ให้บริการขนส่งด่วนระหว่างประเทศทั่วทุกมุมโลก เราเพียบพร้อมด้วยบริการ ที่ดีที่สุดเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ อย่างที่ไม่เคยมีใครทามาก่อน

ฟรี!!! บริการรับของถึงหน้าบ้าน

ตลอดระยะเวลาทาการ ส่งมอบถึงมือผู้รับปลายทางอย่างปลอดภัย (Door to Door Service)

แพ๊คสินค้าที่เปราะบางหรืออาจแตกหักง่าย

โดย ใช้ลังไม้พิเศษป้องกันและลดการกระแทก

แนะนาและช่วยจัดเตรียมเอกสาร

Invoice หรือเอกสารที่ใช้เฉพาะตัวสินค้า ทำให้ชิปเมนท์ทุกรายการผ่านขั้นตอนศุลกากรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ติดตามสถานะการนาส่งแบบ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง

ผ่านทางเว็บไซต์และศูนย์บริการ Contact Center ทุกประเทศทั่วโลก

คุ้มค่าคุ้มราคา

ตอบสนองทุกความต้องการ

บริการส่งออกด่วน ภาคตะวันออก (ตราด)DHL Service Point Pattaya | บริการส่งออกด่วน ภาคตะวันออก | ในการบริการเขตพื้นที่ส่งออกด่วน (ตราด)

Siam Parcel Service" เป็นตัวแทนของ DHL อย่างเป็นทางการ สาขาแรกและสาขาเดียวในเมืองพัทยา ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ในภาคตะวันออก "ผู้นำ... ในการพัฒนาระบบส่งด่วน express มากว่า 10 ปี

 

Siam Parcel Service

ผู้ให้บริการขนส่งด่วนระหว่างประเทศทั่วทุกมุมโลก เราเพียบพร้อมด้วยบริการ ที่ดีที่สุดเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ อย่างที่ไม่เคยมีใครทามาก่อน

ฟรี!!! บริการรับของถึงหน้าบ้าน

ตลอดระยะเวลาทาการ ส่งมอบถึงมือผู้รับปลายทางอย่างปลอดภัย (Door to Door Service)

แพ๊คสินค้าที่เปราะบางหรืออาจแตกหักง่าย

โดย ใช้ลังไม้พิเศษป้องกันและลดการกระแทก

แนะนาและช่วยจัดเตรียมเอกสาร

Invoice หรือเอกสารที่ใช้เฉพาะตัวสินค้า ทำให้ชิปเมนท์ทุกรายการผ่านขั้นตอนศุลกากรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ติดตามสถานะการนาส่งแบบ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง

ผ่านทางเว็บไซต์และศูนย์บริการ Contact Center ทุกประเทศทั่วโลก

คุ้มค่าคุ้มราคา

ตอบสนองทุกความต้องการ

บริการส่งออกด่วน ภาคตะวันออก (สระแก้ว)DHL Service Point Pattaya | บริการส่งออกด่วน ภาคตะวันออก | ในการบริการเขตพื้นที่ส่งออกด่วน (สระแก้ว)

Siam Parcel Service" เป็นตัวแทนของ DHL อย่างเป็นทางการ สาขาแรกและสาขาเดียวในเมืองพัทยา ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ในภาคตะวันออก "ผู้นำ... ในการพัฒนาระบบส่งด่วน express มากว่า 10 ปี

 

Siam Parcel Service

ผู้ให้บริการขนส่งด่วนระหว่างประเทศทั่วทุกมุมโลก เราเพียบพร้อมด้วยบริการ ที่ดีที่สุดเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ อย่างที่ไม่เคยมีใครทามาก่อน

ฟรี!!! บริการรับของถึงหน้าบ้าน

ตลอดระยะเวลาทาการ ส่งมอบถึงมือผู้รับปลายทางอย่างปลอดภัย (Door to Door Service)

แพ๊คสินค้าที่เปราะบางหรืออาจแตกหักง่าย

โดย ใช้ลังไม้พิเศษป้องกันและลดการกระแทก

แนะนาและช่วยจัดเตรียมเอกสาร

Invoice หรือเอกสารที่ใช้เฉพาะตัวสินค้า ทำให้ชิปเมนท์ทุกรายการผ่านขั้นตอนศุลกากรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ติดตามสถานะการนาส่งแบบ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง

ผ่านทางเว็บไซต์และศูนย์บริการ Contact Center ทุกประเทศทั่วโลก

คุ้มค่าคุ้มราคา

ตอบสนองทุกความต้องการ

Scroll To Top