การส่งออกสินค้าที่มีแบตเตอรี่ข้อแนะนำในการส่งออก | การส่งออกสินค้าที่มีแบตเตอรี่

ส่งของจำพวก โทรศัพท์ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

• การส่งสินค้าที่มีแบตเตอรี่สามารถส่งได้ โดยไม่จำเป็นต้องแกะแบตเตอรี่นั้นออกจากตัวเครื่อง
• ภายใน 1กล่อง สามารถบรรจุสินค้าที่มีได้ไม่เกิน 2 ชิ้น
• ถ้าส่งไปที่ประเทศ
• ข้อจำกัดการส่งคือ ไม่สามารถบรรจุ lithium metal battery และ lithium ion battery ไปพร้อมกันได้
   ยกตัวอย่างเช่น นาฬิกา กับ โทรศัพท์ ไม่สามารถบรรจุลงหีบห่อส่งไปด้วยกันได้
• การจัดส่งสินค้าที่มี แบตเตอรี่ไปยังประเทศ บังกลาเทศ, เวียดนาม,ปากีสถาน, พม่า, ลาว, ภูฏาน รวมถึง บางจังหวัดในประเทศไทย ผู้ส่งจะต้องแนบ เอกสารส่งออกได้แก่
1. MSDS (Material Safety Data Sheet) ซึ่งผู้ส่งสามารถขอได้จากโรงงานผู้ผลิต
2. แบบฟร์อม TG สำหรับการส่งสินค้าผ่านการบินไทย จำเป็นต้องมีแบบฟอร์มนี้แนบไปด้วย ซึงสามารถขอแบบฟอร์มนี้ได้จาก DHL

การส่งออกสิ่งของมีค่า เช่น ทองคำ เพชร อัญมณีที่มูลค่าสูงข้อแนะนำในการส่งออก | การส่งออกสิ่งของมีค่า เช่น ทองคำ เพชร อัญมณีที่มูลค่าสูง

ส่งของจำพวก โทรศัพท์ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

• มูลค่าของต่อชิ้น ราคาไม่เกิน 5000 EUR และ มูลค่ารวมต่อ 1 AWB จะต้องไม่เกิน 75000 EUR
• ชื่อผู้ส่งและผู้รับจะต้องไม่ใช่คน คนเดียวกัน และใน invoice ต้องไม่ระบุ คำว่า อัญมณี เครื่องเงิน
• ของที่ส่งต้องมีมูลค่า ยอดรวมของสินค้าห้ามต่ำกว่า 250 EUR ต่อกล่อง
• การส่ง อัญมณี นาฬิกา หรือโลหะมีค่า ต้องมีมูลค่า ไม่ต่ำกว่า 250 EUR หรือมากกว่า และจะต้องเตรียมบรรจุภัณฑ์ดังนี้
1. สินค้าจะต้องอยู่ในกล่องโลหะ หรือ กล่องพลาสติก
2. หากสินค้ามีมากกว่า 1 ชิ้น จะต้อง บรรจุรวมกันให้อยู่ภายกล่องเดียว
3. กล่องด้านนอกจะต้องบรรจุและปิดผนึกอย่างดี

Scroll To Top