วิธีการส่งออก ทำอย่างไร?DHL Service Point Pattaya | วิธีการส่งออก ทำอย่างไร?

การส่งออกประเภทเอกสาร

1. การเตรียมซองเอกสารผู้ส่งที่ต้องการจะส่งเอกสาร เมื่อท่านนำเอกสารใส่ซองเรียบร้อยแล้ว ไม่ควรจะปิดผนึกซอง เนื่องจาก เจ้าหน้าที่จะเปิดซองเพื่อขอทำการตรวจสอบก่อน หลังจากนั้น ให้ปิดผนึกซองเอกสารได้

2.การกรอกข้อมูล AWB

ในส่วนที่ 1
หากลูกค้ามีหมายเลข account ให้ใส่ หมายเลข ลงไปที่ช่อง Payer Account No. (ในส่วนของลูกค้าที่ต้องการจ่ายเงินสด ไม่จำเป็นต้องใส่หมาย เลข Account)

ในส่วนที่ 2
กรอกชื่อ-นามสกุล ผู้ส่ง, ที่อยู่ และเบอร์โทร

ในส่วนที่ 3
กรอกชื่อ-นามสกุล ของผู้รับ ที่อยู่, ประเทศที่ส่ง, รหัสไปรษณีย์ และที่สำคัญที่สุด เบอร์โทรของผู้รับ

ในส่วนที่ 4
กรอกจำนวนแพ็คเกจ และน้ำหนัก

ในส่วนที่ 5
กรอกคำอธิบายสินค้าที่ส่งออก

ในส่วนที่ 6
กรอกมูลค่าโดยรวมของสินค้า สินค้าประเภทเอกสาร ไม่จำเป็นต้องระบุมูลค่าของสินค้าลงไป แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ส่งต้องการจะระบุหรือไม่

ในส่วนที่ 7
เซ็นชื่อผู้ส่ง พร้อมลงวันที่ ที่จัดส่ง

**ส่วนในช่องที่ไม่ได้อธิบายไว้ ผู้ส่งไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลใดๆลงไป**

การส่งของประเภทพัสดุ

การเตรียมส่งออกประเภทพัสดุ

ผู้ส่งสามารถนำกล่องจากทางบริษัทไปแพ็คสินค้าเองที่บ้าน หรือ ถ้าไม่สะดวกสามารถนำสินค้าของท่านมาแพ็คลงกล่องที่บริษัทของเราได้เลย สำหรับลูกค้าที่นำสินค้าไปแพ็คเองที่บ้านไม่ควรปิดผนึกกล่อง เนื่องจาก สินค้าที่จะนำส่งออกทุกชิ้น ทางเจ้าหน้าที่จะทำการขอตรวจสอบก่อนส่งทุกครั้ง

การคิดค่าขนส่งจะเปรียบเทียบระหว่างน้ำหนักจริงและปริมาตรของกล่อง แล้วยึดค่าที่มากกว่านำมาคิดเป็นค่าขนส่ง

น้ำหนักตามปริมาตรสามารถคำนวณได้จาก
กว้าง x ยาว x สูง (เซนติเมตร) ÷ 5000 = ผลลัทธ์ น้ำหนักปริมาตร (กิโลกรัม)
ยกตัวอย่างเช่น
20 x 15 x 25 =7500 ÷ 5000 = 1.5 กิโลกรัม

จากนั้นจึงนำมาเปรียบเทียบกับน้ำหนักจริง ยกตัวอย่างเช่น

ถ้าหากปริมาตรเท่ากับ 1.5 กิโลกรัม | แต่น้ำหนักจริงเท่ากับ 5 กิโลกรัม จะใช้น้ำหนักจริงในการคิดค่าขนส่ง.

ถ้าหากปริมาตรเท่ากับ 5 กิโลกรัม | แต่น้ำหนักจริงเท่ากับ 1.5 กิโลกรัม จะใช้ปริมาตรในการคิดค่าขนส่ง.

ดังนั้นการแพ็คสินค้าทุกครั้ง ลูกค้าจะต้องคำนึงถึงขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่จะนำส่ง เพราะจะมีผลต่อการคิดราคาค่าส่งออกด้วย

1.การกรอกข้อมูลบน AWB

ในส่วนที่ 1 | หากลูกค้ามีหมายเลข account ให้ใส่ หมายเลข ลงไปที่ช่อง Payer Account No. (ในส่วนของลูกค้าที่ต้องการจ่ายเงินสด ไม่จำเป็นต้องใส่หมาย เลข Account)

ในส่วนที่ 2 | กรอกชื่อ-นามสกุล ของผู้ส่ง ที่อยู่ และเบอร์โทร

ในส่วนที่ 3 | กรอกชื่อ-นามสกุล ของผู้รับ ที่อยู่, ประเทศที่ส่ง, รหัสไปรษณีย์ และที่สำคัญ เบอร์โทรของผู้รับ

ในส่วนที่ 4 | กรอกจำนวนแพ็คเกจ และน้ำหนัก

ในส่วนที่ 5 | กรอกคำอธิบายสินค้าที่ส่งออก

ในส่วนที่ 6 | กรอกมูลค่าโดยรวมของสินค้า

ในส่วนที่ 7 | เซ็นชื่อ พร้อมลงวันที่ ที่จัดส่ง

2.การกรอกข้อมูลบน Invoice

วิธีการกรอกข้อมูลบน Invoice

ใส่หมายเลข tracking number ไว้หัวมุมด้านขวามือ พร้อม วันที่ ที่จัดส่ง

ใส่ชื่อที่อยู่ของผู้ส่ง เบอร์โทร

ใส่ชื่อที่อยู่ของผู้รับ เบอร์โทร

ใส่รายละเอียดสินค้าทั้งหมดที่ส่งออก พร้อมใส่จำนวนชิ้น ,ราคาต่อชิ้น และราคารวมของสินค้า ทั้งหมด พร้อมระบุ สกุลเงิน

เซ็นชื่อผู้ส่ง ตรงท้ายของ Invoice

3. ในการส่ง ทุกครั้งต้องนำ สำเนาบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ตของผู้ส่ง แนบกับใบ Invoice ทุกครั้ง

หมายเหตุ | มูลค่าของสินค้าที่ใส่ลงไปใน INVOICE มีผลต่อการพิจารณาค่าภาษีนำเข้าที่กรมศุลกากร ประเทศปลายทาง

4. กลุ่มสินค้าต้องห้าม

สินค้าดังต่อไปนี้ ไม่รับขนส่งไม่ว่าในกรณีใดๆ

• สิ่งมีชีวิตทุกชนิด
• แร่ใยหิน
• ทองคำแท่งหรือเงินแท่ง
• เงินสด
• อาวุธปืน ส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืนรวมทั้งลูกกระสุนและดินระเบิด
• ขนสัตว์

 

• วัตถุอันตรายหรือที่ติดไฟได้ง่าย (ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดของ IATA)
• ศพมนุษย์ รวมทั้งเถ้าอัฐิ
• สารเสพติดทุกชนิด
• ของเหลวไวไฟ
• สารกระตุ้นร่างการทุกชนิด
• ของเหลวประเภทแอลกอฮอล์ หรือ ของเหลวที่มีส่วนผสม ที่มีแอลกอฮอล์

เงื่อนไขและข้อตกลงในการส่งออก

1.หากท่านต้องการส่งสินค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น สิ่งของที่มีมูลค่าสูง หรือสิ่งของ ที่แตกหักหรือชำรุดง่าย ท่านสามารถทำประกันเพิ่มเติมได้ โดยซื้อเพิ่มในมูลค่า 2% ของราคาสินค้าจริง
2.หากเกิดค่าภาษีที่ประเทศผู้รับปลายทาง ผู้รับปลายทางจะต้องเป็นผู้เสียภาษีขาเข้านั้นเอง โดยพัสดุจะต้องผ่านการตรวจเช็ค ซึ่งจะเป็นแบบการสุ่มตรวจโดยศุลกากรของประเทศปลายทาง อัตราภาษีที่จะถูกเรียกเก็บขึ้นอยู่กับอัตราค่าภาษีขาเข้าของแต่ละประเทศ
3.เมื่อลูกค้าส่งพัสดุประเภท เสื้อผ้า, สิ่งที่ทำขึ้นมาจากผ้าทุกชนิดเกิน 5 กิโลกรัมไปยังประเทศ ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, ลักเซมเบิร์ก และ หมู่เกาะคานารี จำเป็นต้องทำ CO FORM (CERTIFICATES OF ORIGIN)
4.ค่าบริการส่งออกของทางเรา รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ น้ำมันเชื้อเพลิงทางอากาศเรียบร้อยแล้ว
5. หากพื้นที่ปลายทาง ที่ลูกค้าส่งเอกสาร หรือ พัสดุ ไปนั้น อยู่นอกเหนือเขตพื้นที่บริการของ DHL (REMOTE AREA) จะมีการชาร์ต ค่าบริการเพิ่ม โปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่
6. หากสินค้าที่มีขนาดเกิน คือด้านใดด้านหนึ่งเกิน 120 ซม. คิดค่าบริการเพิ่มโปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่
7. หากสินค้าที่หนักเกิน 70 กิโลกรัม/กล่อง คิดค่าบริการเพิ่ม โปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

Scroll To Top