ขนาดของกล่องDHL Service Point Pattaya | ขนาดของกล่อง

No. บรรจุภัณฑ์
Packing Name
ลักษณะ
Appearance
ขนาด ซม. (ยาว กว้าง สูง)
Size cm. (L W H)
ความจุโดยปริมาตร (กก.)
Minimum (Kgs.)
1 Express box 40 23.8×15.7×15 0.5
2 Express box 50 32.8×25.8×5.0 1
3 Express box 90 33.3×31.3×9.5 2
4 Express box 170 33.0×32.01×7.5 4
5 Express box 250 40.6×30.6×25.0 6.5
6 Express box 290 45.6×32.8×29.0 9
7 Express box 300 40.6×35.6×30.0 9
8 Express box 400 67.8×49.8×40.0 27.5
9 Express box 500 47.7×35.2×27.0 16.5
10 Express box 5
(jumbo junior box)
43.4×35.2×27.0 10
11 Express box 8
(jumbo box)
49.3×44.2×36.0 25
Scroll To Top